Oppslagstavle

INFLUENSAVAKSINE VENTES Å KOMME I LØPET AV UKE 43.

Timer til vaksinasjon vil bli tilgjengelig på e-portal når det nærmer seg. Du som skal ha kontroll hos lege i høst, kan få influensavaksinen samtidig.

Influensavaksinen som gis ved legekontoret er forbeholdt risikogruppen. Se FHI for mer opplysninger. Andre som ønsker vaksinen bes henvende seg på apotek.

 

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar

Publisert på FHI 14.09.21.

RETNINGSLINJER VED LEGEKONTORET UNDER KORONAPANDEMIEN

*  VED OPPMØTE PÅ TIME ELLER PÅ LAB ANBEFALER VI BRUK AV MUNNBIND.

 • Hvis du har typiske symptomer som kan relateres til forkjølelse eller influensaliknende sykdom som f.eks sår hals/hoste, slapphet, feber, nesetetthet/snue og muskel-/leddverk, skal du IKKE møte opp på legekontor ELLER helsestasjon.
  • Dette gjelder også barn.
 • Har du slike symptomer gjelder vanlige smitteverntiltak som hyppig og god håndvask (varmt vann + såpe), hoste i albue/tørkle og unngå å utsette andre for smittefare. I tillegg ro og hvile, tilstrekkelig væskeinntak og eventuelt bruk av f.eks Paracetamol v/ høy feber/smerter.
 • Har du bekymring for allmenntilstanden/eventuelt alvorligere sykdom enn hva som er vanlig for forkjølelse/influensa for deg selv/barnet ditt enn det som er beskrevet, skal du ringe til legekontoret for en vurdering (tlf 51720280). Du kan da eventuelt også få snakke med lege hvis det anses behov for det.
  • Kommer du ikke gjennom på tlf, ring legevakt 116117.
  • Har du mistanke om alvorlig akutt/livstruende sykdom: ring 113!
 • Hvis du er arbeidstaker og har behov for å være hjemme fra jobb grunnet sykdom, skal du benytte deg av egenmelding. Sykmelding kan vurderes av lege etter dette.

 

Hvis du er syk eller skadet, trenger oppfølging av kronisk sykdom, ta kontakt!

Ring oss på telefon 51720280 og videre avtale med lege settes. Vår åpningstid er som før, 08.00-15.30. Telefonen er åpen fra 08.30-11.00 og fra 11.00-14-30 ( torsdag: 09.00-11.00 og fra 13.30-14.30).

Grunnet begrensing av nærkontakt er mange av konsultasjonene erstattet med telefoner, videokonsultasjoner og e-konsultasjoner. Disse blir takstet som vanlige konsultasjoner.

KORONA TESTKRITERIER

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan nå be om å bli testet.

Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet.

Du kan også ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30 eller på Helsenorge for å avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

Testing og svar
Stavanger kommunes koronatelefon for testing 51 91 40 30.

Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. Transport må du skaffe selv. Du kan enten kjøre gjennom teltet i bil, komme gående, syklende eller på sparkesykkel (avtales med testbestilling).

Alle får svar via helsenorge.no i løpet 1-2 dager. Innlogging skjer via ID-porten. Hvis du tester positivt for covid-19 vil du bli oppringt av smittevernoverlegen i forbindelse med smittesporing.

Trenger du informasjon om korona?
Koronatelefonen for testing er ikke en informasjonstelefon. Har du spørsmål om korona, sjekk www.fhi.no eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015.

Du kan også ringe Stavanger kommunes informasjonstelefon om korona 51 50 72 20 mandag-fredag 09.00-16.00.

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/na-blir-det-enklere-a-teste-seg/

 

 

Videokonsultasjon med legen din?Vi tar nå i bruk video som arena for legekonsultasjon. Video kan egne seg når vi ikke trenger å ta prøver eller undersøkelser. Du bruker telefonen din, eller PC/Mac. Det må selvfølgelig være kamera og høyttaler og mikrofon på utstyret du benytter. Telefoner har oftest dette, men det kan være ekstrautstyr på PC/Mac.Legen din avtaler med deg, eller du kan ringe og avtale at timen skal være på video. For å kunne benytte denne tjenesten må du logge inn med BankID eller BankID på mobil. Du får en link på SMS samme dag som timen din skal være. Konsultasjonen avtales på forhånd.Prisen er den samme som om du var på en vanlig konsultasjon. Barn under 16 år, de med frikort og dersom du har noen predefinerte smittsomme sykdommer betaler ingen egenandel.

NÅR DU TRENGER HJELP: HVEM SKAL DU RINGE?

Fastlegen din i åpningstiden (hvis fastlegen ved Rennesøy legekontor: 51720280).

Legevakt: 116117 når fastlegekontoret ikke er åpent, eller om hjelpen ikke kan vente. Dersom du er et annet sted i landet og ønsker å komme til legevaktsentralen for Rennesøy ringer du 51510202.

AMK: 113 når det er akutt og står om liv.

——————————————————————————————————————–

FRAVÆR VIDEREGÅENDE SKOLE

Nye fraværregler for videregående skoler gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom. De nye reglene finner du her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravar-i-videregaende-skole Det er vikitig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10%-fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter. Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring. Her er en oversikt over hvordan vi kan hjelpe dere

 1. Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte*.
 2. Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må møte på legekontoret den dagen man er syk.
 3. Dere vil bli vurdert av sykepleier som vil attestere sykdom i legens navn (delegert vurdering av sykdom iht Helsepersonellovens §5).
 4. Kostnaden for legeerklæring er 56+150 kroner.
 5. Om man trenger legeerklæring for kronisk sykdom/sykdom som sannsynligvis vil medføre økt risiko for fravær i en slik grad av 10%-grensen vil kunne overstiges, må bestille time. Dette haster ikke og det må påregnes noe ventetid for time. Kostnaden for dette er konsultasjons-takst kroner 155/257 (spesialist/ikke-spesialist) i tillegg til attest-takst på 150 kr.

*: For tilstander hvor man av smittehygieniske årsaker ikke bør oppsøke legekontoret (kortvarig diarèsykdom og/eller oppkast) kan det gjøres unntak fra regelen om personlig oppmøte.

LEGEVAKT – HVA MENER VI MED ØYEBLIKKELIG HJELP

Legevakta er spesielt innrettet mot akutte skader og alvorlige sykdommer. Legevakten tilbyr hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. På dag- og kveldstid behandler vi også mindre alvorlige akutt-tilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring eller annet akutt behov. Om natten (kl. 22.00 – 08.00) behandles kun pasienter som trenger akutt øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens egen lege.

Som øyeblikkelig hjelp regnes

 1. Livstruende sykdom eller skade
 2. Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette
 3. Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag
 4. Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende) 

VENTETID De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, henvend deg til personalet. Eksempel på tilstand som behandles uten ventetid: – Alvorlig brystsmerte – Alvorlig pusteproblem – Mistanke om hjernehinnebetennelse – Stor blødning – Alvorlig allergisk reaksjon – Sterk smerte Eksempel på tilstand som gir noe ventetid, men får prioritet fremfor andre – Brudd og betydelige sårskader – Alvorlig psykisk lidelse – Dårlig almentilstand – Forgiftning – Moderat smerte Eksempel på tilstand som ikke prioriteres foran andre (så fremt almentilstanden ikke er vesentlig redusert): – Halsbetennelse/luftveisinfeksjon – Øyekatarr– Urinveisinfeksjon– Korsryggsmerte– Småsår– Feber

VIKTIGE OG NYTTIGE NETTSTEDER:

Helsenorge.no

https://helsenorge.no/ Bytte av fastlege https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Kjernejournal

– for tryggere helsehjelp. Kan redde liv. Gå til  http://helsenorge.no/kjernejournal for å få mer informasjon.

Mine resepter

https://www.mineresepter.no/MineResepter/velkommen.jsp

Koronaprøvetaking – egenrekvirering: 51914030

Stavanger kommune innbyggerservice 51507090

————————————————————————————————————————–

Nye pasienter ved legesenteret For at legen her skal få din journal fra tidligere lege må du selv ta kontakt med tidligere legesenter for å få denne oversendt. Vi kan sende og motta journal elektronisk.