Praktisk info

 VELKOMMEN TIL RENNESØY LEGEKONTOR SINE HJEMMESIDER!

Her kan du finne informasjon om våre åpningstider, telefontider og mye mer.

Under meny-knappen “Selvbetjening” kan du:

 • Bestille tid *
 • Fornye resepter på fast medisin (Responstid inntil 3 virkedager).
 • Skrive til legen (Responstid inntil 3 virkedager, utløser takst).
 • Lese beskjeder fra legen

Åpningstid:

Mandag-fredag: kl. 08.00-15.30

Unntak: Torsdag er åpningstid på tlf. og lab. fra kl. 09.00-11.00 og fra kl. 13.30-14.30
Laboratorium og resepsjon vil være stengt fra kl.12.00-12.45 hver dag.

Bestill tid på laboratorium til blodprøvetaking, injeksjoner med mer i forkant. Drop in er nå ikke mulig grunnet smittevern.

Nye pasienter ved legesenteret:For at legen her skal få din journal fra tidligere lege må du selv ta kontakt med tidligere legesenter for å få denne oversendt. Vi kan sende og motta journal elektronisk.

Det er timebestilling for alle konsultasjoner med lege. Vanlig legetime kan bestilles uten å oppgi grunn, men det kan være greit for legen å vite hvorfor du kommer.

For stifting på sår, fjerning av sting, influensavaksinering, kontroll av blod- og urinprøver (etter avtale med lege) må du bestille tid på laboratoriet. Dette grunnet smittevern.

Telefonkonsultasjoner: I pandemien er det åpnet opp for telefonkonsultasjoner.

Elektronisk konsultasjon: Du kan kontakte legen på sikker måte ved innlogging  via Helsenorge.no. Enkle spørsmål som kan avklares elektronisk passer seg for elektronisk konsultasjon. Også ved behov for forlengelse av sykemelding kan du bruke elektronisk konsultasjon. Forventa svartid: innen 3-5 dager.

Akutt sykdom og skader:
Dersom du selv mener at du har akutt sykdom eller skade, kan du selv ikke velge lege, men vil bli tatt imot  som øyeblikkelig hjelp, og så fort som situasjonen tilsier det.
Legevakt – tlf. 116117, eventuelt 51 51 02 02: Legevakten utenom kontortid er interkommunal, og er for akutte tilstander som ikke kan vente til neste dag  i vanlig kontortid. Legen har hjemmevakt, og vil ta kontakt for å avtale møtested for konsultasjon. Når pasienten sin tilstand er slik at han/hun ikke kan transporteres til legen, reiser legen i hjemmebesøk.  Legevaktnr. 116117 er gratis, og setter deg alltid i kontakt med nærmeste legevakt. Nr. 51 51 02 02 går alltid til legevakten Rennesøy er knyttet til.

Helse/medisinsk nødnummer : 113                                      

Dersom du trur at det kan stå om liv, RING  113. Da vil du få all den hjelp du treng av både ambulanse og lege.

Sykemeldinger: Ved kortvarig sykdom må du nytte egenmelding. Alle som tror de treng ny sykemelding eller fornyelse, må ta kontakt med legekontoret. Sykemeldinger kan ikke tilbakedateres, med mindre du har vært i kontakt med legekontoret fra første sykedag.

Vaksinasjon: Ved behov for reisevaksine kan du kontakte vaksinasjonskontoret. Oversikt over dine vaksiner finner du på helsenorge.no.

Pasientreiser:  All refusjon av transportkostnader til og fra legekontoret er nå sentralisert til pasientreiser.

Få mest mulig ut av legetimen din – tips å tenke gjennom

Akutt syk?

Ring oss så raskt du kan fra kl 08.30, så prøver vi å gi deg en av akutt-timene som vi setter av hver dag. Du kan også bestille hastetime på eportal. Disse hastetimene blir tilgjengelige etter klokken 15.30, dagen før.

Møt opp i god tid

Husk å møte opp i god tid. Hvis du vet at du skal ta blodprøver, er det fint om du kommer ca 10 min før timen og melder fra at du har kommet i resepsjonen.

Skriv liste

Tenk godt igjennom hva du ønsker å ta opp med legen for å få hjelp til. Du kan godt skrive en huskelapp til deg selv, så er du sikker på å få med alt. Detaljer som hvilke symptomer du har hatt, medisiner du bruker og sykdommer du har hatt, kan gi legen viktig informasjon om hva slags behandling du trenger

Svar på blodprøver

Vanligvis vil du høre fra legen din dersom det kommer svar på blodprøver som er tatt som det er nødvendig å følge opp. Er alt fint vil du som hovedregel ikke få noen beskjed.

En legetime: 15 eller 20 minutter

Det kan altså være litt begrenset hva du rekker å ta opp. Hvis det trengs, vil legen sette opp en oppfølgingstime til deg.

Urinprøve

Ved svangerskapskontroll eller ved mistanke om urinveisinfeksjon, skal du alltid levere urinprøve i forkant av legetimen. Dette bør være en prøve fra morgenurinen. Glass til urinprøve får du kjøpt på apoteket. Urinprøven oppbevares kaldt til du kommer til timen. Den er holdbar 1 time i romtemperatur.

Gravid?

Hvis du er gravid og skal på svangerskapskontroll, bør du møte ca 15 min før timen, slik at vi rekker å ta prøvene vi skal på laboratoriet. Meld fra i ekspedisjonen om at du er kommet og at du skal på svangerskapskontroll. Husk at du alltid skal ha med deg morgenurinprøve til disse kontrollene.

Legevakt – hva menes med øyeblikkelig hjelp?

Legevakta er spesielt innrettet mot akutte skader og alvorlige sykdommer. Legevakten tilbyr hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. På dag- og kveldstid behandler vi også mindre alvorlige akutt-tilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring eller annet akutt behov. Om natten (kl. 22.00 – 08.00) behandles kun pasienter som trenger akutt øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens egen lege.

Som øyeblikkelig hjelp regnes

 1. Livstruende sykdom eller skade
 2. Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette
 3. Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag
 4. Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende) 

VENTETID De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, henvend deg til personalet. Eksempel på tilstand som behandles uten ventetid: – Alvorlig brystsmerte – Alvorlig pusteproblem – Mistanke om hjernehinnebetennelse – Stor blødning – Alvorlig allergisk reaksjon – Sterk smerte Eksempel på tilstand som gir noe ventetid, men får prioritet fremfor andre – Brudd og betydelige sårskader – Alvorlig psykisk lidelse – Dårlig almentilstand – Forgiftning – Moderat smerte Eksempel på tilstand som ikke prioriteres foran andre (så fremt almentilstanden ikke er vesentlig redusert): – Halsbetennelse/luftveisinfeksjon – Øyekatarr– Urinveisinfeksjon– Korsryggsmerte– Småsår– Feber

VIKTIGE OG NYTTIGE NETTSTEDER OG TLF:

Helsenorge.no  Helsenorge – din helse på nett – helsenorge.no

Koronavirus – helsenorge.no

Sertifikat ved diabetes

Kjernejournal

– for tryggere helsehjelp. Kan redde liv. Gå til  http://helsenorge.no/kjernejournal for å få mer informasjon.

Koronaprøvetaking – egenrekvirering: 51914030

Vikevåg innbyggerservice- hurtigtestbestilling- 45739343

Stavanger kommune innbyggerservice 51507090

————————————————————————————————————————–

Dobbeltime ved følgende:

 Førerkortattest
Offshoreattest
Første svangerskapskontroll
Helseattester
Time med tolk
Svangerskapskontroll med tolk
Psykiske problemstillinger
Demensutredning
Nye pasienter
Pasienter som ønsker å ta opp flere problemstillinger kan etter ønske bestille dobbeltime.

PRISLISTE:

 • Offshore kr 1780,-
 • Førerkort kr 715,-
 • Adopsjon kr 550,-
 • Spesielt utfyllende attest adopsjon kr 1200,-
 • Fritidsdykker kr 1150,-
 • Fallskjerm kr 1150,-
 • TT-kort kr 550,-
 • P-plass kr 350,-
 • Enkle attester kr 220,-
 • Enkle attester på annet språk kr 285,-
 • Norges motorsportforbund kr 550,-
 • Antidoping Norge kr 550,-
 • Legeforeningens helbredsformular 1 kr 550,-
 • Akutt sykdom ved fremmøte militær kr 550,-
 • Tjeneste i Norges internasjonale styrker kr 865,-
 • Misjonsselskapenes helseattest kr 900,-
 • Røde kors helbredsattest kr 790,-
 • Norsk utviklingshjelp kr 850,-
 • Aspiranter til politihøgskolen kr 850,-
 • Sivilforsvaret kr 520,-
 • Utvekslingsstudenter/-elever kr 750,-
 • Helbredsattest skoler/kurs/leirskole kr 585,-
 • Søknad om opptak spesialskoler kr 850,-
 • Marathon, langløp, ski (inkl EKG og spiro) kr 1000,-
 • Attest amatørbokser kr 850,-

Ikke møtt til time – uten avbestilling innen 24 timer:

Ikke-spesialist: 160,- Spesialist: 259,-

Eventuelt andre attester etter særlig avtale. Eventuelt tillegg for konsultasjoner, eller for spesielle prøver.

Priser prøver og utstyr som ikke dekkes av trygden

 • Mirena-spiral kr 1400,-
 • Akuttmedikamenter kr 50,-
 • Kateter kr 120,-
 • Uringlass kr 10,-
 • Urinposer kr 10,-
 • Tillegg ultralyd kr 30,-
 • Overvåket urinprøve (ikke LAR) kr 150,-
 • Voltaren-injeksjon kr 25,-
 • Munnbind kr 10,-
 • Troponin-T hurtigtest kr 190,-
 • D-dimer hurtigtest kr 190,-
 • Utstyr ved infusjonsbehandling kr 105,-
 • Influensavaksine (Pris bestemmes til høsten)
 • Stivkrampe-sprøyte kr 105,-
 • Boostrix-polio kr 360,-
 • Twinrix (HepA+B)-vaksine kr 550,-
 • Kortison-injeksjon kr 150,-
 • Fæces-fanger kr 10,-

Priser prøver og utstyr som ikke dekkes av trygden

 • Akuttmedikamenter kr 50,-
 • Kateter kr 120,-
 • Uringlass kr 10,-
 • Urinposer kr 10,-
 • Overvåket urinprøve(ikke LAR) kr 150,-
 • Utstyr ved infusjonsbehandlingkr 100,-
 • Influensavaksine kr 265,-
 • Boostrix-poliokr 380,-
 • Kortison-injeksjonkr 150,-

 Diverse: Journalutskrift, hel eller delvis: kr. 85,- Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: kr. 59,- Girogebyr (tillegg for betaling med giro): kr. 60,-