Oppslagstavle

MESLINGER

Det har vært mange oppslag i mediene om utbruddet av meslinger i Gøteborg og nå nylig også tilfeller i Norge. At en voksen person nå er syk, viser at også voksne kan ha behov for å vaksinere seg. Kjenner man ikke til om man har hatt meslinger eller fått vaksine, anbefaler vi å vaksinere seg Her er litt informasjon: MMR-vaksiner Vaksinasjonsarbeidet koster 120 kroner.Selve vaksinen er gratis. Benytte MMR-vaksiner Én dose MMR-vaksine gir svært god, livslang beskyttelse mot meslinger, røde hunder og kusma. Vaksinen er svært trygg. Det gjelder særlig innvandrere, helsepersonell og barnehagepersonell og folk som skal på utenlandsreiser. Pluss nybakte mødre som har fått beskjed om at de har dårlig immunitet mot røde hunder. Antistoffundersøkelse på forhånd er ikke nødvendig. Det skader ikke å vaksinere folk som er vaksinert før eller som har hatt sykdommen. (Meslingevaksine til alle barn ble innført i 1969. Rubellavaksine til jenter ble innført i 1978 og til alle barn i 1983.) De viktigste kontraindikasjoner er:

 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader
 • Medfødt eller ervervet immunsvikt eller immunsvekkende behandling
 • Graviditet og perioden der man forsøker å bli gravid

De viktigste bivirkningene er:

 • «Mini-meslinger» 5-12 dager etter vaksinasjon med feber og utslett. (Vaksinen inneholder levende, men svekket virus, som altså kan gi et mildt, ufarlig meslingeliknende sykdomsbilde som ikke er smittsomt.)
 • «Mini-røde hunder» to-tre uker vaksinasjon med utslett, lymfeknute­svulst og eventuelt leddhevelse. (Vaksinen inneholder levende, men svekket virus, som altså kan gi et mildt, ufarlig rubellaliknende sykdomsbilde som ikke er smittsomt.)
 • Feber (og dermed feberkramper som enhver annen form for feber)
 • Smerter, rødhet og hevelse på innstikkstedet

Les mer: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/meslingvaksinasjon—veileder-for-h/ Meslinger

 • meslinger smitter lettere enn noen andre sykdommer,
 • små utbrudd kan oppstå også i våre land der det er lommer av uvaksinerte, for eksempel blant innvandrere,
 • høy vaksinasjonsdekning, slik vi har i Norge og i Rennesøy, beskytter mot større utbrudd og gir indirekte beskyttelse av uvaksinerte, og at
 • meslinger sjeldent fører til alvorlige komplikasjoner eller dødsfall.

Problemet med meslinger før vaksinasjon var at så mange ble smittet at det til sammen ble noen få dødsfall og en del alvorlige komplikasjoner hvert år. Røde hunder Vi vaksinerer for å unngå smitte til gravide og påfølgende medfødt rubellasyndrom. Vi ønsker direkte beskyttelse gjennom vaksinasjon av den enkelte og indirekte beskyttelse gjennom høy vaksinasjonsdekning. Det er 27 år siden siste tilfelle av medfødt rubellasyndrom i Norge. Mvh Frank Thomas Brodschøll Kommuneoverlege (smittevern og miljørettet helsevern) Rennesøy kommune

————————————————————————————————————————–

NÅR DU TRENGER HJELP: HVEM SKAL DU RINGE?

Fastlegen din i åpningstiden (hvis fastlegen ved Rennesøy legekontor: 51720280).

Legevakt: 116117 når fastlegekontoret ikke er åpent, eller om hjelpen ikke kan vente. Dersom du er et annet sted i landet og ønsker å komme til legevaktsentralen for Rennesøy ringer du 51510202.

AMK: 113 når det er akutt og står om liv.

——————————————————————————————————————–

FRAVÆR VIDERGÅENDE SKOLE

Nye fraværsregler for videregående skoler gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom. De nye reglene finner du her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravar-i-videregaende-skole Det er vikitig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10%-fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter. Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring. Her er en oversikt over hvordan vi kan hjelpe dere

 1. Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte*.
 2. Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må møte på legekontoret den dagen man er syk.
 3. Dere vil bli vurdert av sykepleier som vil attestere sykdom i legens navn (delegert vurdering av sykdom iht Helsepersonellovens §5).
 4. Kostnaden for legeerklæring er 56+150 kroner.
 5. Om man trenger legeerklæring for kronisk sykdom/sykdom som sannsynligvis vil medføre økt risiko for fravær i en slik grad av 10%-grensen vil kunne overstiges, må bestille time. Dette haster ikke og det må påregnes noe ventetid for time. Kostnaden for dette er konsultasjonstakst kroner 155/257 (spesialist/ikke-spesialist) i tillegg til attest-takst på 150 kr.

*: For tilstander hvor man av smittehygieniske årsaker ikke bør oppsøke legekontoret (kortvarig diarèsykdom og/eller oppkast) kan det gjøres unntak fra regelen om personlig oppmøte.

LEGEVAKT – HVA MENER VI MED ØYEBLIKKLIG HJELP

Legevakta er spesielt innrettet mot akutte skader og alvorlige sykdommer. Legevakten tilbyr hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. På dag- og kveldstid behandler vi også mindre alvorlige akutt-tilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring eller annet akutt behov. Om natten (kl. 22.00 – 08.00) behandles kun pasienter som trenger akutt øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens egen lege.

Som øyeblikkelig hjelp regnes

 1. Livstruende sykdom eller skade
 2. Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette
 3. Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag
 4. Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende) 

VENTETID De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, henvend deg til personalet. Eksempel på tilstand som behandles uten ventetid: – Alvorlig brystsmerte – Alvorlig pusteproblem – Mistanke om hjernehinnebetennelse – Stor blødning – Alvorlig allergisk reaksjon – Sterk smerte Eksempel på tilstand som gir noe ventetid, men får prioritet fremfor andre – Brudd og betydelige sårskader – Alvorlig psykisk lidelse – Dårlig almenntilstand – Forgiftning – Moderat smerte Eksempel på tilstand som ikke prioriteres foran andre (så fremt almenntilstanden ikke er vesentlig redusert): – Halsbetennelse/luftveisinfeksjon – Øyekatarr– Urinveisinfeksjon– Korsryggsmerte– Småsår– Feber

VIKTIGE OG NYTTIGE NETTSTEDER:

Helsenorge.no

https://helsenorge.no/ Bytte av fastlege https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Kjernejournal

– for tryggere helsehjelp. Kan redde liv. Gå til  http://helsenorge.no/kjernejournal for å få mer informasjon.

Mine resepter

https://www.mineresepter.no/MineResepter/velkommen.jsp   ————————————————————————————————————————–

Nye pasienter ved legesenteretFor at legen her skal få din journal fra tidligere lege må du selv ta kontakt med tidligere legesenter for å få denne oversendt. Vi kan sende og motta journal elektronisk.