Personale

Margit Finnesand
Palliativ sykepleier
Kristin Aske
Diabetessykepleier
Hege Grønnevik
Sykepleier
Ellen Sofie Østbø
Sykepleier
Elin Haugvaldstad Voll – vikar
Sykepleier
Hanne Beth Brimsøy – vikar
Sykepleier
spl